Didro – politički mislilac

Аутори

  • Milan N. Janjic Универзитет у Нишу / University of Niš, Филозофски факултет / Faculty of Philosophy

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.21618/fil2123522j

Кључне речи:

Didro, politika, priroda, prirodno pravo, građansko društvo

Сажетак

Deni Didro (Denis Diderot, 1713–1784) nije napisao politički traktat, ali političke ideje odjekuju u njegovom opusu i mogu se sistematizovati. To su istraživači nastojali da urade kroz pojedinačna teorijsko-kritička razmatranja, kao i kroz ediciju Didroovih političkih spisa sakupljenih u jednoj knjizi, a što su svojevremeno priredili Vernijer (Vernière, 1963) i Versini (Versini, 1995). U ovom radu, nakon teorijskopolemičkog dela, gde se razmatraju dva suprotstavljena pristupa u vezi s tim je li Didro politički stvaralac ili ne, kao i pregleda njegovih osnovnih političkih stavova, prikazaće se sociološko-politička pozadina priče Dodatak Bugenvilovom Putovanju (Supplément au Voyage de Bougainville, 1772). Ova priča je dobra književna ilustracija njegovih glavnih političkih ideja: uzajamni odnos prirode i čoveka, razlika između prirodnih i građanskih zakonâ, poreklo vlasti i pitanje društvene reforme.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Милан Н. Јањић (Врање, 1993) студент је докторских академских студија филологије на Филозофском факултету Универзитета у Нишу. Претходно је, на истом факултету, завршио основне и мастер академске студије француског језика и књижевности и 2017. године одбранио мастер рад под називом Грчки мит код Расина (Le mythe grec chez Racine). Од 2015. године бави се научноистраживачким радом, учествује на научним скуповима и објављује радове у часописима и зборницима за филолошке науке. Ужа област истраживања и интересовања: француска књижевност и култура, епохе француског класицизма и просвјетитељства.

##submission.downloads##

Објављено

2021-08-07

Bрој часописа

Секција

Literature