Неизмерни домети читалачких огледавања

Аутори

  • Jelena Z. Milic Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Департман за српску и компаративну књижевност

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.21618/fil2123548m

Сажетак

Бојанић Ћирковић, Мирјана (2020), Читалац у науци о књижевности: од антике до савремених теорија читања, Ниш: Филозофски факултет.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Јелена З. Милић (Прокупље, 1991) студент је докторских студија филологије (Одсек за српску и компаративну књижевност) на Филозофском факултету у Нишу. Пише докторат на тему Хронотоп Београда у уметничкој прози Светлане Велмар-Јанковић. На истом факултету је дипломирала и завршила мастер академске студије србистике, одбранивши рад Историографска метафикција у роману „Невидљиви” Александра Гаталице. Активно учествује на међународним и домаћим научним конференцијама. Члан је Центра за наратолошке студије Универзитета у Нишу. Пише и објављује радове у стручним публикацијама, научним зборницима и часописима. Ужу област њеног тренутног научног интересовања представљају наратологија, књижевна реторика, књижевна историја, теорија и поетика прозе. Живи у Нишу

##submission.downloads##

Објављено

2021-08-07

Bрој часописа

Секција

Review