(Раз)откривање квир идентитета

Аутори

  • Jelena G. Reljic

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.21618/fil2123561r

Сажетак

Перишић, Игор (2020), Српски (о)квир. Прилози за читање српске књижевности у светлу квир теорије, Београд: Институт за књижевност и уметност.

##submission.authorBiography##

Jelena G. Reljic

Јелена Г. Рељић (Теслић, 1990), професор српског језика и књижевности. Дипломирала је 2013. године на Филолошком факултету Универзитета у Бањој Луци, гдје је 2016. године одбранила и мастер рад под називом Романи Горана Петровића у свјетлу интертекстуалности. Од 2015. године ради као професор српског језика у ЈУ СШ ,,Никола Тесла” у Теслићу. Сарадник је у ЈУ ,,Културни центар Теслић”.

##submission.downloads##

Објављено

2021-08-07

Bрој часописа

Секција

Review