TRADUKTOLOŠKA ANALIZA ITALIJANSKOG PREVODA ROMANA KRILATI KARAVAN STEVANA BULAJIĆA

Authors

  • Zorana Ž. Kovačević Università di Banja Luka Facoltà di Filologia Dipartimento di Studi Italiani
  • Maria V. Fornari Čuković Università di Banja Luka Facoltà di Filologia Dipartimento di Studi Italiani

DOI:

https://doi.org/10.21618/fil2328066k

Keywords:

Stevan Bulajić, Krilati karavan, Razija Sarajlić, Antonio Lulji, književno prevođenje, traduktološka analiza, frazeologizmi, poređenja, lična imena, kulturnospecifični izrazi.

Abstract

Rad se bavi traduktološkom analizom italijanskog prevoda romana Krilati karavan (Carovana alata, 1955) Stevana Bulajića iz pera Razije Sarajlić, istaknute prevoditeljke i Antonija Luljija, svestranog intelektualca, pisca i prevodioca. Iako je njen rad bio prvenstveno fokusiran na prevođenje sa italijanskog jezika, Razija Sarajlić oprobala se i u prevođenju na italijanski jezik, sa željom da čitaocima italijanskog govornog područja približi djelić kulture i književnosti bivše Jugoslavije. Analiza prevoda romana Krilati karavan, objavljenog u Italiji 1962. godine, usmjerena je na sagledavanje jezičkih i kulturoloških problema prilikom procesa prevođenja, sa posebnim osvrtom na prenošenje frazeologizama, poređenja, antroponima i kulturnospecifičnih izraza. Jedan od primarnih ciljeva rada jeste skrenuti pažnju na život i djelo Razije Sarajlić u svjetlu tridesetogodišnjice njene smrti. Doprinos koji je Razija Sarajlić dala širenju italijanske kulture i književnosti u Bosni i Hercegovini, ali i na tlu bivše Jugoslavije, ogleda se u velikom broju prevoda kako literature za djecu tako i djela velikana italijanske književnosti, poput Đovanija Verge i Else Morante. Posebno mjesto u njenom prevodilačkom opusu zauzima prevod čuvenog romana Karla Kolodija Le avventure di Pinocchio. Storia di un burratino (Pinokio), objavljen 1957. godine pod okriljem sarajevskog izdavača Narodna prosvjeta, u sklopu prestižne dječije biblioteke „Lastavica”.

References

Bulajić, S. (1976) Carovana alata. Firenze, Giunti Marzocco.

Bulajić, S. (1990) Krilati karavan. Sarajevo, Svjetlost.

Morante, E. (1987) Istorija : sablazan koja traje već deset hiljada godina. Sarajevo, Svjetlost.

Sarajlić, I. e de Luka, E. (2022) Bratska pisma. Banja Luka, Imprimatur – Antikvarijat Ramajana.

Sarajlić, I. e de Luca, E. (2007) Lettere fraterne. Napoli, Libreria Dante & Decartes.

Fonti critiche

Autore anonimo, Storia della letteratura giovanile dal 1945 ad oggi di Angelo Nobile, https://www.letture.org/storia-della-letteratura-giovanile-dal-1945-ad-oggi-angelonobile [Consultato il 15 settembre 2023].

Blezza Picherle, S. (2016) Collodi e Le avventure di Pinocchio, https://www.bibliotecaquarantottigambini.it/wp-content/uploads/2016/04/Qualcosa-suPinocchio.pdf [Consultato il 15 settembre 2023].

Diadori, P. (2012) Teoria e tecnica della traduzione. Strategie, testi e contesti. Milano, Mondadori Education.

Diadori, P. (2018) Tradurre: una prospettiva interculturale. Roma, Carocci.

Kovačević, Z. e Pravuljac, A. (2023) Prevod djela Pinokio i recepcija njegovog lika u Bosni i Hercegovini. Detinjstvo/Chilhood. XLIX, 3, 86–95.

Lathey, G. (2016) Translating Children’s Literature. London, Routledge.

Matešić, J. (1982) Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb, Školska knjiga.

Nord, C. (2003) Proper Names in Translation for Children: Alice in Wonderland as a Case in Point, Meta. 48, I-II, 182-196.

Oittinen, R. (2000) Translating for children. New York-London, Garland.

Quartu, M. e Rossi, E. (2012) Dizionario dei modi di dire della lingua italiana. Milano, Ulrico Hoepli Editore.

Sarajlić, R. (a cura di) (1989) Leksikon članova Udruženja književnih prevodilaca Bosne i Hercegovine. Sarajevo, Udruženje književnih prevodilaca Bosne i Hercegovine.

Van Coillie, J. (2006) Character Names in Translation: A Functional Approach, In: Van Coillie, J. e Verschueren, W. P. (a cura di) Children’s Literature in Translation. Challenges and Strategies. London and New York, Routledge, pp. 123-–141.

Yamazaki, A. (2002) Why Change Names? On the Translation of Children’s Books, Children’s Literature in Education. 33, I, 53-62.

Downloads

Published

2023-12-31

How to Cite

Kovačević, Z. Ž. ., & Fornari Čuković , M. V. . (2023). TRADUKTOLOŠKA ANALIZA ITALIJANSKOG PREVODA ROMANA KRILATI KARAVAN STEVANA BULAJIĆA. PHILOLOGIST – Journal of Language, Literature, and Cultural Studies, 14(28), 66–86. https://doi.org/10.21618/fil2328066k

Issue

Section

OMAGGIO ALLA COLLABORAZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DI ITALIANISTICA DI BANJA LUKA E IL DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E CULTURE MODERNE DI TORINO