Језичка политика Русије

Аутори

  • Vesna D. Kosmajac Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.21618/fil2022165k

Кључне речи:

језичка политика, руски језик, закони, Устав Руске Федерације, језичка глобализација.

Сажетак

Рад представља социолингвистичку анализу актуелне језичке ситуације и језичке политике Руске Федерације. Ново вријеме доноси и нове изазове те је неопходно језичку политику државе ускладити с тим. У данашње вријеме изазов представља процес глобализације, неконтролисан улазак англицизама у руски језик и смањена писменост, узрокована великом и неконтролисаном употребом интернета, првенствено друштвених мрежа. Анализирали смо и законе који се баве овом облашћу, прије свега, Устав Руске Федерације, Закон о државном језику РФ и Закон о језицима народа РФ.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Виши асистент на Катедри за русистику Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву

##submission.downloads##

Објављено

2020-12-30

Bрој часописа

Секција

Language