Glagolsko izbijanje u srpskom jeziku

Аутори

  • Lazar S. Savkovic Univerzitet u Beogradu / University of Belgrade, Filološki fakultet / Faculty of Philology

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.21618/fil2123442s

Кључне речи:

glagolsko izbijanje, srpski jezik, diskursni antecedent, operacija brisanja, kontrastni fokus

Сажетак

U radu se istražuje sintaksička struktura glagolskog izbijanja u srpskom jeziku u okviru generativnog teorijskog pristupa i načini na koje se ova vrsta elipse razlikuje u srpskom i engleskom jeziku. Testiraju se analize predložene u literaturi u cilju pronalaženja odgovora na tri osnovna pitanja: da li se glagolsko izbijanje zasniva na operaciji pomeranja ili na operaciji brisanja; da li rečenice u kojima je glagol izbijen u obe klauze, ali je povrativ na osnovu prethodne rečenice (diskursni antecedent), treba smatrati primerima izbijanja, te gde se u sintaksičkom stablu nalazi koordinacija dveju klauza. Dokazuje se da je, uprkos mnogim sličnostima, izbijanje u engleskom jeziku suštinski i strukturno drugačije od izbijanja u jezicima kao što je srpski. Na kraju se pokazuje da se analiza Gengel (2007), zasnovana na kontrastnom fokusu i operaciji brisanja, može primeniti na srpski i objasniti relevantne činjenice

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Лазар С. Савковић (Крушевац, 1993), мастер професор језика и књижевности и истраживач-приправник на Филолошком факултету у Београду. Основну школу „Доситеј Обрадовић” завршио је 2008. у Крушевцу. Гимназију, Филолошки смер, завршио је 2012. у Крушевцу. Основне академске студије Универзитета у Београду – Филолошког факултета, студијски програм Језик, књижевност и култура, модул Енглески језик, књижевност и култура, завршио је у септембру 2016. Мастер академске студије Универзитета у Београду – Филолошког факултета, смер Језик, књижевност, култура, завршио је у јуну 2018.године, одбранивши мастер рад Новоговор и нацистички немачки: орвеловска употреба језика у креирању тоталитарних режима, под менторством проф. др Зорана Пауновића. Докторске академске студије Универзитета у Београду – Филолошког факултета уписао је 2018. Поља интересовања су му синтакса, социолингвистика и контрастивна лингвистика, нарочито германских језика.

##submission.downloads##

Објављено

2021-08-07

Bрој часописа

Секција

Language