Reassessing the Past: Memory and Identity in Toni Morrisonʼs Home

Аутори

  • Ksenija M. Kondali Универзитет у Сарајеву / University of Sarajevo, Филозофски факултет / Faculty of Philosophy
  • Sandra V. Novkinic Универзитет у Бихаћу / University of Bihać, Педагошки факултет / Faculty of Pedagogy

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.21618/fil2123487k

Кључне речи:

African Americans, American history, African American novel, memory, identity, trauma, Korean War, race relations

Сажетак

Toni Morrison’s superior literary oeuvre reconsiders the American past by introducing memories of subjects who have been ignored or misrepresented in official history, with particular attention to their identity construction. This paper aims to examine how the neglected history of African Americans is reconstructed in Morrison’s novel Home (2012) through remembrances of the protagonist, a Korean War veteran. His attempts to recall his personal and his family’s past shape the quest for identity. Concurrently, the narrative about the characters’ fates prompts a deeper retrospective of American race relations and debunks the myth of “the Fantastic Fifties” in the United States. Using scholarship on this topic and critical viewpoints of authors such as bell hooks about home in African Americans’ lives, this analysis seeks to explore Morrison’s novel Home, concentrating on how identity is constructed in the process of the main character’s remembrances of the past and growth toward self-respect

Биографије аутора

##submission.authorWithAffiliation##

Ксенија М. Кондали ванредна је професорица на Одсјеку за англистику Филозофског факултета Универзитета у Сарајеву. Објавила је двадесетак научних чланака из подручја англофоних књижевности и култура, као и књигу Преплети парадигми: прошлост, памћење и простор у америчкој женској прози (2017). Заједно са Фаруком Бајрактаревићем уредила је књигу Critical and Comparative Perspectives on American Studies (Cambridge Scholars Publishing, 2016), а са групом аутора и публикацију Сви смо исти: други и другачији / We Are All the Same: Other and Different (2020). Представила је своје радове на више од двадесет регионалних и међународних научних скупова, а гостовала је и као предавач на десетак европских универзитета. Њени истраживачки интереси обухватају англофоне књижевне и културне праксе, спацијалност, студије сјећања и књижевне теорије.

##submission.authorWithAffiliation##

Сандра В. Новкинић доцент је на Одсјеку за енглески језик и књижевност Педагошког факултета Универзитета у Бихаћу. Објавила је више чланака у научним часописима у земљи и региону. Члан је међународног пројекта под називом Alice 150 − Alice in Translation, који је организован од стране Lewis Carroll Society of North America – LCSNA, чији су резултати објављени у три тома књиге Alice in a World of Wonderlands: The Translations of Lewis Carroll's Masterpiece, 2015, OAK KNOLL PRESS, New Castle, Delaware, USA. Основно поље њеног истраживања укључује књижевност и цивилизацију енглеског говорног подручја, као и савремене теорије књижевности.

##submission.downloads##

Објављено

2021-08-07

Bрој часописа

Секција

Literature