Razvijanje i vrednovanje (još) jedne govorne veštine

Аутори

  • Jovica M. Mikic Универзитет у Бањој Луци, Филолошки факултет

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.21618/fil2123543m

Сажетак

Josifović Elezović, Sanja (2021), Vrednovanje veštine govora u nastavi engleskog jezika kao stranog, Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, Filološki fakultet.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Јовица М. Микић (Смедерево, 1960), доцент на Студијском програму за француски језик и књижевност са латинским језиком на Филолошком факултету Универзитета у Бањој Луци. Докторску тезу под називом Корелација уџбеника и програма у настави страних језика у основним школама Србије одбранио је 2014. године. Теме којима се бави у оквиру дидактике страних језика јесу: израда, употреба и процјена уџбеника, двојезична настава, употреба матерњег језика у настави страног језика, формулисање и разумијевање налога, улога рјечника у настави страних језика. Објавио је преводе стручне и дјечје литературе са француског и италијанског језика.

##submission.downloads##

Објављено

2021-08-07

Bрој часописа

Секција

Review