Tretman figurativnih značenja u dvojezičnim školskim rečnicima

Аутори

  • Jovica M. Mikic Универзитет у Бањој Луци, Филолошки факултет

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.21618/fil2022068m

Кључне речи:

dvojezični školski rečnik, figurativno značenje, leksikologija, leksikografija, nastava i učenje stranih jezika.

Сажетак

Tema ovog rada jeste izbor i leksikografski tretman figurativnih značenja u dva rečnika: francusko-srpskom rečniku za osnovnu školu i italijansko-srpskom rečniku za osnovnu i srednju školu. Na ovom korpusu najpre je izvršeno kvantitativno poređenje figurativnih značenja, zatim je izdvojeno po 18 srodnih reči da bi se podrobnije ispitale kvalitativne sličnosti i razlike, a potom su iste reči analizirane u opštim dvojezičnim rečnicima. Najvažniji rezultati analize jesu sledeći: broj obeleženih figurativnih značenja nesrazmerno je veći u rečniku namenjenom osnovnoj i srednjoj školi; prevodni ekvivalenti su isti ili veoma slični u oba školska rečnika, s tim što se način njihovog obeležavanja razlikuje; u oba školska rečnika navode se primeri za sva figurativna značenja; broj figurativnih značenja manji je nego u opštim rečnicima, ali je u oba školska rečnika njihovo obeležavanje i egzemplifikovanje doslednije. Rezultati su protumačeni ukrštenim uticajem leksikoloških, leksikografskih i didaktičkih faktora. Na kraju se iznosi stav da je odgovarajući tretman figurativnih značenja jedan od bitnih razloga zbog kojih dvojezični školski rečnici i dalje imaju svoje mesto u nastavi i učenju stranih jezika.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Доцент на Катедри за француски језик и књижевност Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци.

##submission.downloads##

Објављено

2020-12-30

Bрој часописа

Секција

Language