Putovanje kroz francusko kulturno nasleđe

Аутори

  • Milan N. Janjic Универзитет у Нишу / University of Niš , Филозофски факултет / Faculty of Philosophy

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.21618/fil2123553j

Сажетак

Vučelj, Nermin (2020), Francuska kultura: jezik, društvo i duhovnost kroz epohe. Knjiga I ‒ od romanizovane Galije do renesansne Francuske, Niš: Izdavački centar Filozofskog fakulteta.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Милан Н. Јањић (Врање, 1993) студент је докторских академских студија филологије на Филозофском факултету Универзитета у Нишу. Претходно је, на истом факултету, завршио основне и мастер академске студије француског језика и књижевности и 2017. године одбранио мастер рад под називом Грчки мит код Расина (Le mythe grec chez Racine). Од 2015. године бави се научноистраживачким радом, учествује на научним скуповима и објављује радове у часописима и зборницима за филолошке науке. Ужа област истраживања и интересовања: француска књижевност и култура, епохе француског класицизма и просвјетитељства.

##submission.downloads##

Објављено

2021-08-07

Bрој часописа

Секција

Review