Фонетска реконструкција таутовокалских дифтонга као лингвотекстолошки проблем (на грађи Његошевог спјева <em>Шћепан Мали</em>)

Аутори

  • Radmilo N. Marojevic Универзитет у Београду, Филолошки факултет

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.21618/fil2022030m

Кључне речи:

Петар II Петровић Његош, Шћепан Мали, Горски вијенац, Луча микрокозма, текстологија, ортографија, ортоепија, таутовокалски дифтонзи.

Сажетак

У овом раду разматрају се таутовокалски дифтонзи: а) у истој ријечи; б) на граници ријечи и њене енклитике; в) на граници ријечи и њене проклитике; г) на граници фонетских ријечи, тј. у сандхију; све на грађи Његошевог спјева Шћепан Мали у поређењу с другим Његошевим дјелима (прије свега са спјевовима Горски вијенац и Луча микрокозма) и с првим зборником српских народних пјесама Вука Караџића.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Радмило Н. Маројевић (Мораково код Никшића, 1949). Од 1984. године редовни професор Универзитета у Београду.

##submission.downloads##

Објављено

2021-05-26

Bрој часописа

Секција

Language