Пријаве прилога

Како пријавити прилог

Да ли имате корисничко име и лозинку за часопис: Филолог – часопис за језик, књижевност и културу?
Пријавите се

Да ли требате корисничко име и лозинку?
Региструјте се

Регистрација и пријава су обавезне уколико желите предати чланак путем овог система те у сваком тренутку бити у могућности провјерити тренутно стање пријављених прилога.

 

Смјернице за ауторе

Молимо ауторе да се при писању и слању текстова за објављивање у часопису Филолог придржавају сљедећих упутстава.

 

Услови за предају прилога

Као дио поступка пријаве прилога, аутори су дужни потврдити усклађеност прилога који пријављују са свим сљедећим ставкама. Ауторима који се не придржавају ових смјерница пријаве могу бити враћене.

  1. Рукописи који се шаљу за објављивање у Филологу не смију бити објављени, прихваћени за објављивање или у текућем рецензијском процесу у неком другом часопису или публикацији. Више...
  2. Препоручујемо да прилог буде достављен у Microsoft Word документу.
  3. Молимо да доставите URL за оне референце за које је доступан.
  4. Проред текста је 1.5, величина слова 12, препоручујемо италик умјесто подвлачења (изузев када су у питању URL адресе); све илустрације, табеле и слично доставити унутар текста, на одговарајућем мјесту, а не на крају текста.
  5. Молимо Вас да се придржавате стилских и библиографских упутстава наведених у смјерницама за ауторе.
  6. Како би обострана анонимност рецензијског процеса (double-blind peer review) била додатно осигурана, ауторима научних радова препоручујемо сљедећа техничка упутства.
 

Ауторска права

Аутори који објављују у овом часопису пристају на сљедеће услове:

Аутори задржавају ауторска права и пружају часопису право првог објављивања рада у складу с лиценцом CC-BY-NC која омогућава другима да дијеле рад уз услов навођења ауторства и изворног објављивања у овом часопису.

Аутори могу израдити посебне, уговорне аранжмане за неексклузивну дистрибуцију рада објављеног у часопису (нпр. постављање у институционални репозиторијум или објављивање у књизи), уз навођење да је рад изворно објављен у овом часопису.

 

Изјава о приватности

Имена и имејл адресе на овом сајту користиће се искључиво за оне сврхе које су у складу с политиком часописа Филолог.