Значај методичке праксе из угла студената

Sanja R. Radanovic

Апстракт


У раду се износе ставови и мишљења студената германистике о значају методичке праксе током универзитетског образовања. Као основа за то послужио је пројекат спроведен на завршној години студија у коме су студенти били главни носиоци свих активности. Резултати анкетирања студената прије и послије спровођења пројекта треба да покажу предности и недостатке оваквог начина организовања методичке праксе и послуже као смјернице за извођење нових пројеката.

Кључне ријечи


методичка пракса; пројекат; курс њемачког језика као страног; анкета.

Пуни текст:

PDF

Референце


Bredella, Lothar (2003), „Zum Verhältnis von Fachwissenschaft, Fachdidaktik und Unterrichtspraxis“, Bausch, Karl-Richard et al. (изд.): Fremdsprachenlehrerausbildung: Konzepte, Modelle, Perspektiven. Tübingen: Narr, 43–50.

Gabel, Petra (1997), Lehren und Lernen im Fachpraktikum Englisch. Wunsch und Wirklichkeit. Tübingen: Narr.

Moser, Peter, Tina Hascher (2000), „Lernen im Praktikum. Projektbericht“, интернет, доступно на: http://edudoc.ch/record/2718/files/zu02055.pdf (приступљено 10. фебруара 2017).

Radanović, Sanja, Sanja Josifović Elezović (2012), „Kvalitet nastave na univerzitetu: percepcije studenata i profesora“, Радови – часопис за хуманистичке и друштвене науке. Филозофски факултет, Бања Лука, 65–83.

Радановић, Сања (2014), Значај пројеката у настави њемачког језика из угла студената и ученика”, Филолог – часопис за језик, књижевност и културу, V 9. Филолошки факултет, Бања Лука, 40–51.

Radanović, Sanja (2015), „Vermittlung landeskundlicher Inhalte im DaF-Unterricht in Bosnien und Herzegowina“, Acharya, Swati u. a. (Hrsg.): IDT 2013. Band 3.1 – Sektionen E1, E2, E3, E4 Kultur, Literatur, Landeskunde. Bozen: bu,press, 179–193.

Schart, Michael, Michael Legutke (2012), Lehrkompetenz und Unterrichtsgestaltung. Einheit 1. Berlin-Madrid-München: Langenscheidt.

Warneke, Dagmara (2006), „Aktionsforschung und Praxisbezug in der DaFLehrerausbildung“, интернет, доступно на: http://www.uni-kassel.de/upress/online/frei/978-3-89958-272-7.volltext.frei.pdf (приступљено 12. фебруара 2017).

Ziebell, Barbara, Annegret Schmidjell (2012): Unterrichtsbeobachtung und kollegiale Beratung, Fernstudieneinheit 32, Kassel, München: Langenscheidt.

Zydatiß, Wolfgang (2002), Fremdsprachenlehrerausbildung – Reform oder Konkurs Berlin-München: Langenscheidt.
DOI: http://doi.org/10.21618/fil1715130r

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158