Некролози у крфском Забавнику

Aleksandra D. Mandic

Апстракт


Рад се бави анализом некролога у крфском Забавнику, који је излазио као додатак Српских новина на Крфу од 1917. до 1918. године. Осим анализе правих некролога, наше истраживање обухвата анализу прозних и поетских творевина које имају блискости са некролозима, у циљу приказивања функције и значаја некролога.

Кључне ријечи


крфски Забавник; Први светски рат; некролог; критика; сећање.

Пуни текст:

PDF

Референце


Клеут, Марија. Бујас, Милица. Раичевић, Горана (1998) „О српским некролозима и о овој књизи“, Библиографија српских некролога, Нови Сад: Матица српска, 7–13.

Ненин, Миливој (2005), Крфски Забавник, Бања Лука: Бесједа; Београд: Ars libri.

Ненин, Миливој. Хаџић, Зорица „Словенци у крфском Забавнику“ интернет, доступно на: http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2016_2_09.pdf (приступљено 18. марта 2017).

Раичевић, Горана (2004) „Крфска књижевност и крфски књижевни живот“, Зборник Матице српске за књижевност и језик, Нови Сад: Матица српска, 638–643.
DOI: http://doi.org/10.21618/fil1715368m

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158