Обиљежја језика у приповијеткама Симе и Георгине Стојановић

Biljana M. Babic, Dragomir V. Kozomara

Апстракт


У досадашњим филолошким истраживањима није придаван већи значај сакупљачком раду на подручју Крајине који је везан за Симу Стојановића и његову кћерку Георгину. Њих двоје ће у Босанској вили и у Дабробосанском источнику штампати укупно двадесет и седам приповједака које су чули у народу приједорског краја. Иако је Симо по вокацији свештеник који је образовање стекао у богословији, његов писани израз првенствено ће бити под Вуковим утицајем, што се односи и на његову кћерку Георгину, учитељицу по образовању. Због свега наведеног у раду се описују и анализирају карактеристике језика у приповијеткама које су ово двоје преданих сакупљача фолклорне грађе прибиљежили у Приједору и околини.


Кључне ријечи


Симо; Георгина; Стојановић; језик; дијалекат; приповијетке; народни.

Пуни текст:

PDF

Референце


Бабић, Биљана (2012), Ортографске и језичке карактеристике у штампаним дјелима Павла Соларића, Бања Лука: Филолошки факултет.

Далмација, Стево (1997), Ијекавски говори Поткозарја, Бањалука: Народна и универзитетска библиотека „Петар Кочић“.

Дешић, Милорад (1976), „Западнобосански ијекавски говори”, СДЗб XXI, Београд: Институт за српски језик САНУ.

Добрашиновић, Голуб (1960), „Вуково интересовање за Босну”, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, XXVI/1–2, Београд.

Драгичевић, Милан (1980), „Рефлекси јата у данашњим личким говорима”, СДЗб XXVI, Београд: Институт за српски језик САНУ.

Драгичевић, Милан (1986), „Говор личких јекаваца”, СДЗб XXXII, Београд: Институт за српски језик САНУ.

Драгичевић, Милан (2002), „Судбина самогласничких секвенци у данашњем говору требавских Срба”, Српски језик VII/1–2, Београд.

Ђуровић, Радосав (1980), „Рефлекси јата у околини Прибоја”, СДЗб XXVI, Београд: Институт за српски језик САНУ.

Ивић, Павле (1994), Српскохрватски дијалекти (њихова структура и развој) I књига, Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.

Ивић, Павле (1996), О језику, Група аутора, Книн–Београд: Република Српска Крајина.

Козомара, Драгомир (2016), „Фонетске и морфолошке особине српских посавских говора између Врбаса и Укрине”, СДЗб LXIII, Београд: Институт за српски језик САНУ.

Кречмер, Ана (1989), Zur Methodik der Untersuchung alterer slavischer schriftsprachlicher Texte, Munchen: Sagner.

Николић, Мирослав (1991), „Говори србијанског Полимља”, СДЗб XXXVI, Београд: Институт за српски језик САНУ.

Родић, Миливој (2006), Записи протином руком, Београд: Свет књиге.

СДЗб – Српски дијалектолошки зборник, Београд: Институт за српски језик САНУ.
DOI: http://doi.org/10.21618/fil1716057b

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158