Поетичко начело индивидуализма у лирици Ђуре Јакшића

Dusko V. Pevulja

Апстракт


У раду се истражују најважније поетичке основе лирске поезије Ђуре Јакшића. Истакнуто је да су изразита романтичарска својства и повезаност пјесникових књижевних дјела и животних датости одређујуће обликовали природу Јакшићевог умјетничког свијета. Посебно је издвојено начело индивидуализма, које је на више начина, са посебном упечатљивошћу, функционално моделовано у Јакшићевој лирској поезији. Поетичко начело индивидуализма одредило је тематско-мотивски распон Јакшићеве поезије и сва друга њена препознатљива својства: повишену осјећајност, специфичну атмосферу, изразиту сликовитост, стилску и језичку самосвојност.


Кључне ријечи


Ђура Јакшић; лирска поезија; поетичко начело; романтизам; субјективизам; индивидуализам.

Пуни текст:

PDF

Референце


Извори

Јакшић, Ђура (1978), Песме, Сабрана дела, књига 1, приредио Душан Иванић, Београд: Слово љубве.

Јакшић, Ђура (1978), Приповетке, Сабрана дела, књига 3, приредио Душан Иванић, Београд: Слово љубве.

Јакшић, Ђура (1978), Преписка, Сабрана дела, књига 5, приредио Душан Иванић, Београд: Слово љубве.

Јакшић, Ђура (2016), Ђура Јакшић, Десет векова српске књижевности, књига 35, приредио Душко Певуља, Нови Сад: Издавачки центар Матице српске.

Поповић, Јован Стерија (1993), Даворје, приредио Миодраг Матицки, Вршац: Књижевна општина Вршац.

Мркаљ, Сава (2010), Два вијека Сала дебелога јера, приредио Душко Певуља, Бањалука: Арт принт.

Литература

Алеман, Беда (2015), „О бити пјесничког”, у: Буха, Алекса, Сабрани преводи, Бањалука: Бесједа, 280–395.

Бабић, Душко (2004), Мистика српског романтизма, Српско Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства.

Берлин, Исаија (2012), Корени романтизма, Београд: Службени гласник.

Деретић, Јован (1999), „Ђура Јакшић”, у: Ђура Јакшић, Изабране песме, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Живковић, Драгиша (1997), Европски оквири српске књижевности, књига 3, Београд: Просвета.

Иванић, Душан (1990), Модели књижевног говора, Београд: Нолит.

Кашанин, Милан (1968), Судбине и људи, Београд: Просвета.

Костић, Лаза (2010), „Песма као записник”, у: Милосављевић, Петар, Теоријска мисао о књижевности 1, Београд: Факултет за стране језике, 262–263.

Кочић, Петар (2002), О лирици Ђуре Јакшића, Сабрана дјела, књига 3, Бања Лука – Београд: Бесједа – Ars Libri, 205–212.

Мишић, Зоран (1967), Антологија српске поезије, Београд: Просвета.

Најдановић, Милорад (1975), Три српска великана, Београд: Просвета.

Новаковић, Стојан (1978), „Стојан Новаковић – Ђури Јакшићу”, у: Јакшић, Ђура, Преписка, Сабрана дела, књига 5, Београд: Слово љубве, 211–219.

Остојић, Тихомир (1923), Историја српске књижевности, Београд: Издавачка

књижарница Геце Кона.

Поповић, Миодраг (1985), Историја српске књижевности: Романтизам, књига 2, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Скерлић, Јован (1997), Историја нове српске књижевности, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
DOI: http://doi.org/10.21618/fil1716180p

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158