Бенито Перес Галдос и „женско питање”: Изгубљена слобода у роману „Тристана”

Vladimir J. Karanovic

Апстракт


У раду се анализирају основне (анти)феминистичке поставке Бенита Переса Галдоса (1843–1920), једног од стубова шпанске књижевности реализма и натурализма и аутора романа Тристана (1892), објављеног у кључном периоду шпанске друштвене историје друге половине XIX века, у којем „женско питање” има све већи значај. У анализи се полази од књижевног текста као друштвено-симболичког акта, носиоца идентитета и мреже текстуалних пукотина кроз које романописац комуницира с читаоцима у процесу актуализације књижевног дела. Предмет анализе сплет је идеолошких поставки романописца, који књижевни текст употребљава као средство за представљање конкретне идеолошке концепције, исказане кроз делање главних ликова, односе међу половима, али и манифестацију контроле и моћи у оквирима ригидног, традиционалистичког и андроцентричког буржоаског уређења. Основни проблеми обухваћени овим истраживањем јесу: одређивање елемената друштвене субверзије који припремају идеолошку подлогу за могућа освајања женске слободе, права на избор и формирање концепције „нове жене”; указивање на процес у којем се женско тело појављује као елемент идентитета иперцепције сопства; и, коначно, посматрање овог значајног романа као дела које представља савршену анализу (не)могућности које жена епохе има на располагању уколико жели да промени постојећи поредак и(ли) оствари личну слободу.


Кључне ријечи


Бенито Перес Галдос; „Тристана”; феминизам; шпански реалистички роман; шпанско друштво XIX века.

Пуни текст:

PDF

Референце


Aldaraca, Bridget A. (1992), El angel del hogar: Galdos y la ideologia de la domesticidad en Espana, Madrid: Visor Distribuciones, Coleccion Literatura y Debate Critico, Libro 11.

Arias Careaga, Raquel (2003), “Estudio preliminar”, in: Benito Perez Galdos, Tristana, edicion de Raquel Arias Careaga, Madrid: Ediciones Akal, Coleccion Nuestros Clasicos, 5–53.

Gonzalvez, Isabel & Sevilla, Gabriel (2016), “Introduccion”, in: Benito Perez Galdos, Tristana, edicion de Isabel Gonzalvez y Gabriel Sevilla, Madrid: Catedra, Letras Hispanicas, 11–106.

Карановић, Владимир (2016), „Емилија Пардо Басан и феминстичка мисао: право на личну слободу и концепција „нове жене” у роману Успомене једног нежење”, Радови Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву (Филолошке науке), 18, 109–126.

Lakhdari, Sadi (2002), “Introduccion”, in: Benito Perez Galdos, Tristana, edicion de Sadi Lakhdari, Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, Clasicos de Biblioteca Nueva, 9–45.

Livingstone, Leon (1972), “The law of nature and women's liberation in Tristana”, Anales galdosianos, VII: 93–102. интернет, доступно на: http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcgq785 (приступљено 26. августа 2017).

Mančić, Aleksandra (2007), „Galdos u Bunjuelovoj biblioteci”, in: Benito Peres Galdos, Tristana, prevela Aleksandra Mančić, Beograd: Izdavačko preduzeće „Rad”, Biblioteka „Reč i misao”, knjiga 583, 197–202.

McDermott, Patricia (2005), “Como se compone una mujer por correspondencia: Pepita Jimenez y Tristana”, in: Virginia Trueba et al. (Eds.) Lectora, heroina, autora (La mujer en la literatura espanola del siglo XIX), Barcelona: Universitat de Barcelona/ Promociones y Publicaciones Universitarias, 221–232.

Mil, Džon Stjuart (2008), Potčinjenost žena, prevela Ivana Milivojević, Beograd: Službeni glasnik.

Pedraza Jimenez, Felipe B. & Rodriguez Caceres, Milagros (1983), Manual de literatura espanola, Vol. VII (Epoca del Realismo), Tafalla: Cenlit Ediciones.

Peres Galdos, Benito (2007), Tristana, prevela Aleksandra Mančić, Beograd: Izdavačko preduzeće „Rad”, Biblioteka „Reč i misao”, knjiga 583.

Perez Galdos, Benito (2016), Tristana, edicion de Isabel Gonzalvez y Gabriel Sevilla, Madrid: Catedra, Letras Hispanicas.

Sinnigen, John H. (1976), “Resistance and Rebellion in Tristana”, MLN, 91 (2), Hispanic Issue: 277–291. интернет, доступно на: http://www.jstor.org/stable/2906924 (приступљено 17. августа 2017).

Treglown, Jeremy (2014), “Introduction”, in: Benito Perez Galdos, Tristana, Translated from Spanish by Margaret Jull Costa, Introduction by Jeremy Treglown, New York: New York Review Books, VII–XI.
DOI: http://doi.org/10.21618/fil1716195k

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158