Утопистичко-меланхолична слика свијета у „Сеобама” и „Другој књизи сеоба” Милоша Црњанског

Tanja D. Ancic

Апстракт


Меланхолија и унутрашња празнина са којом се суочавају јунаци Сеоба и Друге књиге сеоба тумаче се трагичним губитком слободе у реалном свијету. Милош Црњански тематизује феномен зла које се трансформише да би оставило духовну пустош иза себе. Утопистичке визије, оличене у Новој Сербији и Росији, за разлику од класичних представа о утопијским здањима, промислиће се и кроз идеју о слободи као позвању за виши живот, смисао и божански поредак.


Кључне ријечи


утопија; меланхолија; Милош Црњански; хришћанство; слобода; завичај; љубав; косовски завјет.

Пуни текст:

PDF

Референце


Извори:

Црњански, Милош (2008), Сеобе, приредио Мило Ломпар, Подгорица – Београд: Октоих –Штампар Макарије.

Црњански, Милош (2008), Друга књига сеоба I, приредио Мило Ломпар, Подгорица – Београд: Октоих –Штампар Макарије.

Црњански, Милош (2008), Друга књига сеоба II, приредио Мило Ломпар, Подгорица – Београд: Октоих –Штампар Макарије.

Литература:

Ајдачић, Дејан, Меланхолија у делу Милоша Црњанског, преузето са: https://www.rastko.rs/knjizevnost/nauka_knjiz/dajdacic-melanholija_c.html.

Берђајев, Николај (1982), Достојевски као мислилац, избор текстова Никола Милошевић, превео Мирко Ђорђевић, Београд: Партизанска књига.

Вучковић, Радован (2015), Књижевно дело Милоша Црњанског, Београд: Свет књиге.

Ђерговић Јоксимовић, Зорица (2005), „Алтернативна историја: снови о утопији”, Сервије, Жан, Историја утопије, превела Вера Павловић, Београд: Клио.

Иљин, Иван Александрович (2010), Загледан у живот: књига промишљања свакодневице, превео Владимир Јагличић, Стари Бановци: Бернар.

Јевтић, Атанасије (1993), Српски завичај, Приштина: Јединство.

Кољевић, Светозар (2014), „Гласови завичаја и туђинa у песништву Милоша Црњанског”, Милош Црњански: поезија и коментари, зборник радова, ур. Драган Хамовић, Београд – Нови Сад: Институт за књижевност и уметност, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Матица српска.

Ломпар, Мило (2004), Аполонови путокази, Есеји о Црњанском, Београд: Службени лист СЦГ.

Мек Данел, Колин, Бернхард Ланг (1997), Рај: једна историја, Нови Сад: Светови.

Попов, Василије (2006), Православље и слобода, зборник приредио Матеј Арсенијевић, Цетиње: Светигора.

Поповић, Радован (2009), Бескрајни плави круг, Београд: Службени гласник.

Старобински, Жан (2011), Меланхолија у огледалу: три читања Бодлера, превод са француског Бојан Савић Остојић, Лозница: Карпос.

Хамер, Еспен (2009), Унутарњи мрак – Есеј о меланхолији, превео с норвешког Радош Косовић, Београд: Геопоетика.

Џаџић, Петар (1995), Повлашћени простори Милоша Црњанског, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
DOI: http://doi.org/10.21618/fil1716277a

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158