Амин Малуф: Животна мисија као хуманистички изазов немогућег

Vesna R. Cakeljic

Апстракт


Кроз целокупно књижевно стваралаштво и сваку изговорену реч француско-либански писац Амин Малуф, проповедник толеранције и дијалога између различитих култура, бори се за поштовање мањинских група и многоструког идентитета. У историјској причи Крсташки ратови у очима Арапа и у романима Леон Африканац и други, осветлио је многе историјске догађаје „са друге стране”, из перспективе маргинализованих, што ће бити наративни модел свих његових књига. Од култног есеја Убилачки идентитети, жестоке осуде трибалистичке концепције личног идентитета, до социолошкополитичког есеја Поремећеност света, крика упозорења на планетарне опасности што вребају наше симултано исцрпљене цивилизације, и романа Дезоријентисани, који је фикционални пандан последњег есеја, аутор неуморно реализује своју хуманистичку и апоријску мисију, свестан њене нужности, али све мање уверен у моћ њене друштвене улоге. Овај чланак следи њене главне токове, осврћући се на дела с израженом друштвено-политичком димензијом, као и на изводе из богатог епитекста.


Кључне ријечи


Амин Малуф; хуманистичка мисија; многоструки идентитет; мањине; цивилизација.

Пуни текст:

PDF

Референце


Bisson, Julien (2016), “Amin Maalouf – L’entretien”, Lire 443: 94–101.

Ferry, Luc, Amin, Maalouf (2011), “Propos sur un “nouvel humanisme”, доступно на http://www.dailymotion.com/video/xj6ymt_luc-ferry-amin-maalouf-propos-surun-nouvel-humanisme_news, интернет (приступљено 9. маја 2016).

Kristeva, Julia (1991), Étrangers à nous-mêmes, Paris: Gallimard [Fayard 1988].

Maаlоuf, Аmin (2004), Origines, Paris: Grasset & Fasquelle.

Maаlоuf, Аmin (1992), Le Premier siècle après Béatrice, Paris: Grasset & Fasquelle.

Малуф, Амин (2016), Убилачки идентитети, Београд: Лагуна (Паидеиа, 2003) (Maalouf, А. Les Identités meurtrières, Paris: Grasset & Fasquelle, 1998).

Малуф, Амин (2013), Дезоријентисани, Београд: Лагуна (Maаlоuf, А. Les Désorientés, Paris: Grasset & Fasquelle, 2012).

Малуф, Амин (2010), Поремећеност света, Када се наше цивилизације исцрпе, Београд: Лагуна (Maаlоuf, А. Le dérèglement du monde. Quand nos civilisations s’épuisent, Paris: Grasset & Fasquelle, 2009).

Малуф, Амин (2006), Крсташки ратови у очима Арапа, Београд: Лагуна (Maalouf, А. Les croisades vues par les Arabes, Paris: Jean-Claude Lattès, 1983).

Малуф, Амин (2005), Леон Африканац, Београд: Лагуна (Maаlоuf, А. Léon l’Aficain. Paris: Jean-Claude Lattès, 1986).

Саид, Eдвард (2000), Оријентализам, Земун: Библиотека XX век.

Todorov, Tzvetan (2002), Devoirs et délice. Une vie de passeur, Entretiens avec C. Portevin, Paris: Seuil.

Volterrani, Egi (2001), “Autobiographie à deux voix”, Еntretien avec Amin Maalouf, доступно на http://www.aminmaalouf.net/fr/sur-amin/autobiographie-a-deuxvoix/, интернет (приступљено 12. јуна 2017).
DOI: http://doi.org/10.21618/fil1716309c

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158