Sans autre lieu que la nuit: Novo doba u stvaralaštvu i političkom angažmanu Albe de Sespedes

Lucia De Crescenzio

Апстракт


Godine 1973, neposredno nakon konačnog preseljenja Albe de Sespedes u Pariz, izdavačka kuća Seuil objavljuje roman Sans autre lieu que la nuit napisan na francuskom jeziku. Poslije nekoliko godina, ovo djelo je prevedeno u Italiji, gdje izlazi kod izdavača Mondadori pod naslovom Nel buio della notte. Sans autre lieu que la nuit znatno se razlikuje od prethodnog stvaralaštva Albe de Sespedes; prožet je dugom i kompleksnom refleksijom o vrijednosti književnosti uoči krize koja je zahvatila romaneskni žanr, ali i uopšte humanističku kulturu šezdesetih i sedamdesetih godina XX vijeka. Polazeći od brojnih audio-vizuelnih dokumenata iz arhivske građe, ovaj rad se bavi jezikom i poetikom romana Sans autre lieu que la nuit, fokusirajući se prvenstveno na odabir francuskog kao jezika ovog romana. U radu ćemo se takođe osvrnuti i na politički i kulturni anganžman Albe de Sespedes u pomenutom periodu, u kojem se zalagala za odbranu književnika i ulogu književnosti u savremenom društvu.

Кључне ријечи


Alba de Sespedes; Sans autre lieu que la nuit; Nel buio della notte; roman; plurilingvizam; recepcija.

Пуни текст:

PDF (Italiano)


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1817130c

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158