Контрастивно сагледавање речничког значења појмова везаних за примарне боје у српском и енглеском језику

Katarina S. Milenkovic, Dusan M. Stamenkovic

Апстракт


Основни задатак овог рада је да истражи значења појмова везаних за примарне боје (црвену, плаву и жуту) у енглеском и српском језику, као и да утврди да ли се међу њима и у којој мери могу успоставити односи кореспонденције или еквиваленције. Ради се о истраживању рађеном на корпусу који се састоји од два општа речника. У зависности од семантичког поља са којима су лексеме са називима боја повезане, рад нуди преглед пет значењских категорија у оба језика: (1) флора, фауна и биолошки аспекти, (2) физичке карактеристике, (3) емотивна стања и понашање, (4) политика, организације и групе и (5) остало. Уз одређене специфичности и изузетке, налазимо одређени степен значењског преклапања у два језика.

Кључне ријечи


лексема; примарна боја; црвено; плаво; жуто; српски језик; енглески језик.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1818114m

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158