Италијанизми у српском језику и утицај културних контаката на језик

Natasa D. Vucenovic

Апстракт


У раду су представљени италијанизми који су ушли у стандардни српски језик, као и одређени број лексема које припадају колоквијалним регистрима, прије свега варијетету који, по линији дијастратичког раслојавања, дефинишемо као језик младих, а потом и италијанизми из области умјетности, моде и гастрономије. Италијанизми су у раду, по хронолошкој линији, подијељени на венецијанизме, тосканизме, културне италијанизме и нове културне италијанизме. Свака од наведених категорија позајмљеница посматраће се кроз одговарајући културно-историјски контекст, што подразумијева предочавање историјских прилика и културних утицаја који су допринијели уласку сваке од поменутих категорија италијанизама у српски језик.

Кључне ријечи


италијанизми у српском језику; класификација италијанизама; језик и културно-историјски контекст; утицај културних веза на језичко позајмљивање.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1818304v

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158