Визије постхумане будућности у краткој причи Зимски рат у Тибету Фридриха Диренмата

Branka B. Ognjanovic

Апстракт


У раду се пружа увид у визије постхумане будућности у краткој причи Зимски рат у Тибету Фридриха Диренмата. Указује се најпре на теорије постхуманог под којима се у раду подразумева стварање нове, киборшке врсте човека, а уједно и пораз фикције о човеку. Приказом апокалипсе Трећег светског рата, услед које до изражаја долази постхумано стање, као и утицаја људске технонадградње на развој идентитета војника-протагонисте, анализира се начин на који су у краткој причи предочене будућност и криза хуманизма. Анализа се методолошки ослања на интердисциплинарну теорију новог материјализма, која трага за визијама живота које превазилазе устаљене дихотомије попут органског и неорганског, док се шири контекст настанка приче појашњава на основу Диренматовог биографског текста који претходи причи. Анализа је показала да се постхумана будућност огледа у визији киборшког војника као распарчаног и изгубљеног човека, а потом и у свеопштем разарању тековина историје и науке.

Кључне ријечи


будућност; идентитет; киборг; криза; лавиринт; нови материјализам; постхуманизам, рат.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1818367o

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158