Поетика провокације у роману Ђаволска сневачина Ђуре Ђуканова

Milan D. Vurdelja

Апстракт


Подручје интересовања које је конотирано насловом овог рада при­лично је разгранато, скоро па дисперзно. Из тог разлога, од почетка је нужно наметнути обједињујући фактор за говор о прози Ђуре Ђуканова. Овде ће то бити особености које Ђуканов као децидирани аутор неразмахане епике показује при обради провокативних тема. Осебујност као примарни појавни облик напора који овај аутор улаже да би што веродостојније – односно са што више стилских варијација – саопштио ексклузивност вишезначно провокативних мотива у Ђаволској сневачини – биће, према томе, главни предмет тумачења које следи.

Кључне ријечи


Ђура Ђуканов; Ђаволска сневачина; провокација; литерарна субверзивност; контракултура; контракултурни јунак.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1818471v

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158