Epistemički modalni prilozi i gradijentnost u engleskom i srpskom jeziku

Milena S. Stojanovic

Апстракт


Cilj ovog rada je da na primerima engleskog i srpskog jezika pokaže značaj koji modalni prilozi imaju u istraživanju modalnosti, kao i da ukaže na pojedine nedostatke sa kojima se suočavaju istraživači koji posežu za domaćom literaturom u datoj oblasti. Služeći se terminologijom teorije modalnosti kao epistemičke deikse, analiziraju se primeri iz korpusa kako bi se pokazalo da, u domenu epistemičke modalnosti, modalni prilozi mogu da izražavaju pojam stepena na epistemičkoj skali na način na koji to modalni glagoli nisu u stanju. Gradijentnost epistemičkih modalnih priloga analizira se u situacijama kada stoje samostalno ili pak kada kolociraju sa drugim rečima u iskazu sa kojima zajedno izražavaju modalnost, poput modalnih glagola ili drugih priloga koji se nazivaju intenzifikatorima.

Кључне ријечи


epistemička modalnost; modalni prilozi; modalni glagoli; gradijentnost; intenzifikatori; amplifikatori; atenuatori.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1919333s

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158