Парампарчад Џејмса Фреја: једна ревизија мемоарског жанра

Mirjana D. Bojanic Cirkovic

Апстракт


Предмет рада је анализа жанровских карактеристика једног од најконтроверзнијих мемоарских дела данашњице − Парампарчади Џејмса Фреја. Не заобилазећи друштвени и културни контекст у којем је публиковано Фрејево дело, рад се фокусира на истраживање релација Парампарчади према класичном мемоарском канону, али и у односу на савремена запажања когнитивних психолога у вези са поменутим жанром. Подробном анализом Парампарчади између „класичног“ и савременог виђења карактеристика мемоара уочава се да ово дело на иновативан начин користи потенцијал „класичних“ мемоара (ре-креирање сећања, проблематизовање објективности и статуса истине, нарацију о подвигу, причу моралног сведока, интерференцију са литерарним и нелитерарним жанровима) и својим садржајем варира и у знатној мери ревидира класичне дефиниције мемоара.

Кључне ријечи


мемоари; сећање као ре-креација; велика прича; когнитивна психологија.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1919407b

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158