Analiza pozitivnog i negativnog transfera između češkog i francuskog u pogledu upotrebe prepozicija sur i sous

Iva Dedkova

Апстракт


U radu se istražuje pozitivni i negativni transfer između češkog i francuskog, s naglaskom na prepozicijama sur i sous iz potonjeg i njihovim pandanima u češkom. U tom pogledu, prvo se predstavljaju odabrane konstrukcije i formulišu hipoteze koje se tiču njihovog usvajanja. Nakon toga, razmatraju se rezultati jezičkog ispitivanja koje je sprovedeno među studentima francuskog na univerzitetima u Češkoj Republici u proljeće 2019. godine, i koje je uključivalo zadatak koji se ticao upotrebe dvije navedene prepozicije. Na kraju, analiziraju se i ističu zanimljivi detalji te se određuju elementi pozitivnog i negativnog transfera između navedena dva jezika kada je ovaj aspekt u pitanju.

Кључне ријечи


francuski; češki; prepozicije sur i sous; pozitivan/negativan transfer.

Пуни текст:

PDF (Français)


DOI: http://doi.org/10.21618/fil2021036d

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158