Велики инквизитор Ф. М. Достојевског: легенда или поема?

Igor M. Simanovic

Апстракт


У раду се разматра жанровско одређење Великог инквизитора. С обзиром на то да се, неријетко, у књижевној критици, за Великог инквизитора користи термин „легенда”, провјерава се оправданост његове употребе. Даље, полазећи од чињенице да Достојевски именује причу Ивана Карамазова као поему, покушава се успоставити веза са романима који користе исту жанровску одредницу, те на књижевнотеоријском плану проширити значење овог термина.

Кључне ријечи


Достојевски; Велики инквизитор; поема; легенда; жанр; Гогољ; Балзак; Фенелон.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil2021304s

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158