Значења конструкције vь + локатив у житијима краљице Јелене и краља Милутина архиепископа Данила II (према препису Даниловог зборника у Архиву САНУ, 1553. год.)

Biljana Savic

Апстракт


У раду се анализирају значењске категорије локативне конструкције са приједлогом vь у Житију краљице Јелене и Житију краља Милутина архиепископа Данила Пећког (на материјалу преписа из Даниловог зборника из 1553. године). Утврђено је да се ова конструкција реализује у тринаест значењских категорија, међу којима је по фреквенцији најдоминантније просторно значење.

Кључне ријечи


српскословенски језик; Данило Пећки; Житије краљице Јелене; Житије краља Милутина; приједлог vь; локатив.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1614134s

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158