О творбеној структури топонима (на примерима из Рађевине)

Mirjana Petrovic Savic

Апстракт


Топонимија Рађевине разноврсна је и бројна; у раду ћемо показати творбене обрасце у топонимији овог дела северозападне Србије. Географске термине нећемо анализирати јер они спадају у апелативну творбу, а нашу пажњу овога пута привлачи топономастичка творба присутна на посматраном терену. Грађа ће показати репертоар универбизујућих суфикса на овом терену, а творбена анализа раздвојиће примарне топониме од секундарних, једночлане од двочланих.

Кључне ријечи


ономастика; творба топонима; Рађевина.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1614218p

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158