Детаљи о аутору

Savic, Biljana, Институт за српски језик САНУ, Србија

  • Бр. 14 (2016) - Језик
    Значења конструкције vь + локатив у житијима краљице Јелене и краља Милутина архиепископа Данила II (према препису Даниловог зборника у Архиву САНУ, 1553. год.)
    Апстракт  PDF