Индекс наслова


 
Број часописа Наслов
 
Бр. 13 (2016) Уведени директни говор у роману „Крила“ Станислава Кракова Апстракт   PDF
Bojana M. Gerun Djokic
 
Бр. 15 (2017) Употреба инфинитива у записницима са седница Друштва српске словесности 1842–1853 Апстракт   PDF
Predrag D. Dilparic
 
Бр. 17 (2018) Употреба члана испред личних имена у савременом италијанском језику Апстракт   PDF
Aleksandra R. Blatesic
 
Бр. 15 (2017) Утицај ванлингвистичких фактора на избор форме обраћања у руском језику Апстракт   PDF
Sanja R. Milicevic
 
Бр. 13 (2016) Утицај енглеског језика на савремени француски језик Апстракт   PDF
Ana M. Vujovic
 
Бр. 15 (2017) Утицај Луиђија Барцинија на италијански новинарски језик Апстракт   PDF (Italiano)
Maria V. Fornari Cukovic
 
Бр. 16 (2017) Утопистичко-меланхолична слика свијета у „Сеобама” и „Другој књизи сеоба” Милоша Црњанског Апстракт   PDF
Tanja D. Ancic
 
Бр. 16 (2017) Фантастична проза Ксавера Шандора Ђалског и Драгутина Илића (романи „Јанко Борисављевић” и „Секунд вечности”) Апстракт   PDF
Aleksandra R. Savic
 
Бр. 14 (2016) Феминитет, станиште: симболизам куће и жене у „Вили жена” Шарифа Маждаланија Апстракт   PDF (Français)
Radana Lukajic
 
Бр. 14 (2016) Феномен стваралаштва у хагиографијама архиепископа Данила и његовог Ученика Апстракт   PDF
Snezana J. Milojevic
 
Бр. 15 (2017) Флора и фауна у приповеткама Милоша Црњанског Апстракт   PDF
Jelena Dj. Maricevic Balac
 
Бр. 16 (2017) Фонетске одлике култних списа о Светом цару Урошу патријарха Пајсеја Апстракт   PDF
Ivana M. Bezrukova
 
Бр. 21 (2020) Француско „зрачење” у дјелима српских списатељица прве половине ХХ вијека Апстракт   PDF
Anja N. Bundalo
 
Бр. 13 (2016) Функција ритуала у дјелу Миодрага Булатовића Апстракт   PDF
Nina Z. Govedar
 
Бр. 13 (2016) Хибридност у роману „Посједовање“ Камале Маркандаје Апстракт   PDF (English)
Sofija Nemet
 
Бр. 20 (2019) Црнохуморна представа деградираног друштва у комедији апсурда Душана Ковачевића Апстракт   PDF
Djordje N. Kebara
 
Бр. 17 (2018) „La fine non persuaderà tutti“. Ana Garofalo o romanu Dalla parte di lei Апстракт   PDF (Italiano)
Lucinda Spera
 
Бр. 16 (2017) „Vreća kostiju nije pravda”: Prinudno nestajanje i svedočenje u romanu „Anilin duh” Majkla Andačija Апстракт   PDF (English)
Danijela Lj. Petkovic
 
Бр. 13 (2016) „Итика Јерополитика“ Саве Дамјанова или Како је Кодер фон Дамјаненко (п)остао (Чо)(Да)Вук (Караџић) и заволео лепу Дестино Апстракт   PDF
Vesna D. Jusufovic
 
Бр. 16 (2017) „Франкенштајн” – пример редукције сопства у готској књижевности Апстракт   PDF
Bratislav M. Milosevic
 
326 - 345 од 345 ставке/и << < 9 10 11 12 13 14