Индекс наслова


 
Број часописа Наслов
 
Бр. 14 (2016) Значења конструкције vь + локатив у житијима краљице Јелене и краља Милутина архиепископа Данила II (према препису Даниловог зборника у Архиву САНУ, 1553. год.) Апстракт   PDF
Biljana Savic
 
Бр. 13 (2016) Из ономастике Рађевине. Лични надимци два рађевска села: семантика и мотивација Апстракт   PDF
Mirjana Petrovic Savic
 
Бр. 15 (2017) Изражавање елативности конструкцијом један од + генитив множине суперлатива (компаратива) у српском и њени еквиваленти у руском језику (на грађи литерарних дела) Апстракт   PDF
Svetlana V. Terzic
 
Бр. 13 (2016) Индивидуално наспрам колективног сећања у роману „Закопани џин“ Казуа Ишигура Апстракт   PDF (English)
Zlata Lukic
 
Бр. 13 (2016) Интензификаторске вриједности партикуле ЈОШ у савременом српском језику Апстракт   PDF
Ana M. Janjusevic Oliveri
 
Бр. 13 (2016) Интерна фокализација као наративна техника у роману „У временима замирућег свјетла“ Ојгена Ругеа Апстракт   PDF
Ljiljana S. Acimovic
 
Бр. 18 (2018) Истина, историја и фикција. Контрачињенични наратив у роману Невидљиви Александра Гаталице Апстракт   PDF
Jelena Z. Milic
 
Бр. 13 (2016) Историја и поезија у миту о Косову Апстракт   PDF
Milica Samardzic
 
Бр. 18 (2018) Италијанизми у српском језику и утицај културних контаката на језик Апстракт   PDF
Natasa D. Vucenovic
 
Бр. 16 (2017) Књига у служби живота Апстракт   PDF
Danijela D. Jelic
 
Бр. 17 (2018) Књижевна историја и национална филологија. Ка научном лику књижевног историчара Тихомира Остојића Апстракт   PDF
Dusko V. Pevulja
 
Бр. 13 (2016) Књижевно стваралаштво Милице Мирон. Драмски текстови за дјецу на фолклорној основи Апстракт   PDF
Andreja Z. Maric
 
Бр. 17 (2018) Ка средњем вијеку Апстракт   PDF
Danijel M. Dojcinovic
 
Бр. 14 (2016) Карактеристике српског гејмерског дискурса Апстракт   PDF
Milan Todorovic
 
Бр. 14 (2016) Категорија степена и категорија оцене у српском језику – сличности и разлике Апстракт   PDF
Marina M. Nikolic
 
Бр. 17 (2018) Квантификовање квалитета у (не)предикатским екскламативним реченицама Апстракт   PDF
Milanka J. Babic
 
Бр. 15 (2017) Колизије новаторског и архаизаторског приступа сакралној норми у ареалу Pax Slavia Orthodoxa Апстракт   PDF
Ksenija J. Koncarevic
 
Бр. 14 (2016) Колоплет културе и језика – има ли лингвистике без префиксоида етно? Апстракт   PDF
Milos Kecman, Ivana Vukovic
 
Бр. 13 (2016) Компаратистиком ће се сви бавити Апстракт   PDF
Nina Z. Govedar
 
Бр. 14 (2016) Комуникациони простор језичке личности у модерном америчком ченелингу Апстракт   PDF (English)
Tetyana Petryk
 
Бр. 14 (2016) Контрастивна анализа реализација слободног неуправног говора у шпанском и српском језику Апстракт   PDF
Marijana Aleksic
 
Бр. 18 (2018) Контрастивна и концептуална анализа немачких и српских соматизама у семантичком пољу ’љутња’ Апстракт   PDF
Gordana M. Ristic
 
Бр. 18 (2018) Контрастивно сагледавање речничког значења појмова везаних за примарне боје у српском и енглеском језику Апстракт   PDF
Katarina S. Milenkovic, Dusan M. Stamenkovic
 
Бр. 14 (2016) Критичка квантитативна истраживања друштвених мрежа Апстракт   PDF
Zeljka Babic
 
Бр. 13 (2016) Критичко (само)преиспитивање Апстракт   PDF
Fedor Marjanovic
 
101 - 125 од 251 ставке/и << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>