Индекс наслова


 
Број часописа Наслов
 
Бр. 15 (2017) Изражавање елативности конструкцијом један од + генитив множине суперлатива (компаратива) у српском и њени еквиваленти у руском језику (на грађи литерарних дела) Апстракт   PDF
Svetlana V. Terzic
 
Бр. 21 (2020) Именички антоними у менталном лексикону Апстракт   PDF
Milica M. Mihajlovic
 
Бр. 13 (2016) Индивидуално наспрам колективног сећања у роману „Закопани џин“ Казуа Ишигура Апстракт   PDF (English)
Zlata Lukic
 
Бр. 13 (2016) Интензификаторске вриједности партикуле ЈОШ у савременом српском језику Апстракт   PDF
Ana M. Janjusevic Oliveri
 
Бр. 20 (2019) Интерактивни елементи метадискурса у научним радовима из области електротехнике на енглеском и српском језику Апстракт   PDF
Vesna V. Bulatovic, Vesna Z. Bogdanovic
 
Бр. 13 (2016) Интерна фокализација као наративна техника у роману „У временима замирућег свјетла“ Ојгена Ругеа Апстракт   PDF
Ljiljana S. Acimovic
 
Бр. 21 (2020) Интертекстуалност у Доментијановом Житију Светога Саве Апстракт   PDF
Sara N. Nemat
 
Бр. 18 (2018) Истина, историја и фикција. Контрачињенични наратив у роману Невидљиви Александра Гаталице Апстракт   PDF
Jelena Z. Milic
 
Бр. 13 (2016) Историја и поезија у миту о Косову Апстракт   PDF
Milica Samardzic
 
Бр. 18 (2018) Италијанизми у српском језику и утицај културних контаката на језик Апстракт   PDF
Natasa D. Vucenovic
 
Бр. 16 (2017) Књига у служби живота Апстракт   PDF
Danijela D. Jelic
 
Бр. 17 (2018) Књижевна историја и национална филологија. Ка научном лику књижевног историчара Тихомира Остојића Апстракт   PDF
Dusko V. Pevulja
 
Бр. 21 (2020) Књижевни и културни значај Срба у Дубровнику Апстракт   PDF
Goran M. Maksimovic
 
Бр. 13 (2016) Књижевно стваралаштво Милице Мирон. Драмски текстови за дјецу на фолклорној основи Апстракт   PDF
Andreja Z. Maric
 
Бр. 19 (2019) Књижевност у настави страних језика Апстракт   PDF
Ljiljana S. Acimovic
 
Бр. 17 (2018) Ка средњем вијеку Апстракт   PDF
Danijel M. Dojcinovic
 
Бр. 21 (2020) Како и зашто се књига Милоша Ковачевића нашла у едицији „Популарна лингвистика” Апстракт   PDF
Milka V. Nikolic
 
Бр. 14 (2016) Карактеристике српског гејмерског дискурса Апстракт   PDF
Milan D. Todorovic
 
Бр. 14 (2016) Категорија степена и категорија оцене у српском језику – сличности и разлике Апстракт   PDF
Marina M. Nikolic
 
Бр. 17 (2018) Квантификовање квалитета у (не)предикатским екскламативним реченицама Апстракт   PDF
Milanka J. Babic
 
Бр. 15 (2017) Колизије новаторског и архаизаторског приступа сакралној норми у ареалу Pax Slavia Orthodoxa Апстракт   PDF
Ksenija J. Koncarevic
 
Бр. 14 (2016) Колоплет културе и језика – има ли лингвистике без префиксоида етно? Апстракт   PDF
Milos M. Kecman, Ivana Vukovic
 
Бр. 13 (2016) Компаратистиком ће се сви бавити Апстракт   PDF
Nina Z. Govedar
 
Бр. 14 (2016) Комуникациони простор језичке личности у модерном америчком ченелингу Апстракт   PDF (English)
Tetyana Petryk
 
Бр. 14 (2016) Контрастивна анализа реализација слободног неуправног говора у шпанском и српском језику Апстракт   PDF
Marijana R. Aleksic
 
151 - 175 од 345 ставке/и << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>