O modalnim glagolima MUST i MAY u engleskom jeziku i njihovim ekvivalentima MORATI i MOĆI u srpskom jeziku

Tijana Mihic Pijetlovic

Апстракт


Dvosmislenost modalnih izraza između korijenskih i epistemičkih značenja svojstvena je mnogim jezicima. U radu se analiziraju značenja koja modalni glagoli must i may u engleskom jeziku imaju kao nosioci korijenskih i epistemičkih značenja. Zatim se analiziraju značenja njima odgovarajućih modalnih glagola u srpskom jeziku, morati i moći. Cilj rada je da se ispita u kojoj mjeri se značenja ovih modalnih glagola poklapaju u dva jezika. Model koji se koristi prilikom analize modalnosti je teorija metaforičkog proširenja prema kojoj se modalni glagoli posmatraju kao metafore (odsustva) sila i prepreka. Zaključak je da se engleski i srpski, kada je riječ o ovim modalnim glagolima, u potpunosti poklapaju na semantičkom nivou.

Кључне ријечи


Korijenska modalnost; epistemička modalnost; modalni glagoli; MORATI; MOĆI; metaforičko proširenje; sile; prepreke.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1613127m

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158