Добри пастир, овце и вук – Употреба јовановске теологије Доброг пастира (Јн. 10) у „Житију Светог Симеона” Светог Саве

Darko J. Krstic

Апстракт


Свети Сава у Житију Светог Симеона често користи мотив Доброг пастира (уп. Јн. 10), у сврху успостављања библијског оквира за приказивање очевог живота. Старозаветна платформа наведеног јовановског мотива (уп. Јез. 34) даје Светом Сави могућност да политички протумачи тему Доброг пастира у Житију, што он и чини када осликава свог оца као пастира у тренутку Немањине абдикације (1196). Свети Сава реципира све главне функције јовановског Доброг пастира у приказу односа свог оца према српском народу - освећење његовом речју, полагање свог живота за стадо, заштита стада од вука и познање пастира од стране стада. Савина рецепција наведеног јовановског мотива је толико детаљна да понекад изгледа усиљено јер су неке карактеристике јовановског Доброг пастира одсутне из опште Немањине слике у Житију (на пример, Симеонова жртвена смрт).
Свети Сава успева да превазиђе строг политички оквир рецепције јовановског мотива Доброг пастира јер га успешно преплиће са аутобиографским описом свог односа према оцу. Он приказује Симеонов одлазак на Свету Гору, комбинујући слике јовановског Доброг пастира и Лукиног пастира (Лк. 15, 3-7), који одлази да нађе изгубљену овцу, наиме Светог Саву.

Кључне ријечи


Свети Сава; Немања; Добри пастир; Јеванђеље по Јовану, хагиографија; овца; вук.

Пуни текст:

PDF (English)

Референце


Sources

Saint Sava 1998: Свети Сава (1998), Сабрана дела (прир. Томислав Јовановић). Београд: Српска књижевна задруга.

Nestle, Eberhard, Erwin Nestle, Barbara Aland, Kurt Aland (1998), Greek- English New Testament. Stuttgart: Deutsche Bibelsgesellschaft.

Bibliography

Agourides 1984: Αγουρίδης, Σάββας (1984), Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, Αθήναι: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Αθηνών.

Barrett, Charles Kingsley (1960), The Gospel according to St John, London: SPCK.

Бојовић, Драгиша, Дарко Крстић, (2011), Премудрост у Светом Писму и српској књижевности, Ниш: Филозофски факултет.

Brown, Raymond E. (1966), The Gospel according to John (i-xii), New York: Doubleday.

Brown, Raymond E. (1970), The Gospel according to John (xiii-xxi), New York: Doubleday.

Carson, D. A. (1991), The Gospel according to John, Grand Rapids/Cambridge: Eerdmans/Apollos.

Dodd, C. H. (1970), The Interpretation of the Fourth Gospel, Cambridge: Cambridge University Press.

Fitzmyer, Joseph A. (1985), The Gospel according to Luke X–XXIV, New York: Doubleday.

Кашанин, Милан (1975), Српска књижевност у средњем веку, Београд: Просвета.

Крстић, Дарко (2016), „Библијски мотиви у причи о светом Јовану Владимиру у Летопису попа Дукљанина“, Црквене Студије 13, 113–125.

Lindars, Barnabas (1972), The Gospel of John, Grand Rapids/London: Eerdmans/Marshall, Morgan & Scott.

Маринковић, Радмила (1997), „Улога Светог Писма у организовању српског средњовековног текста“, у: Српска Књижевност и Свето Писмо, XXVI међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Београд: Манасија, 5–12.

Маринковић, Радмила (1998), Светородна господа српска, Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије.

Moody Smith, Dwight (1995), The Theology of the Gospel of John, Cambridge: Cambridge University Press.

Подскалски, Герхард (2010), Средњовековна теолошка књижевност у Бугарској и Србији (865–1459), Београд: Православни богословски факултет.

Talbert, Charles H. (2005), Reading John, Macon, Georgia: Smyth & Helwys.
DOI: http://doi.org/10.21618/fil1715259k

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158