Савремени роман(и) српске (о)Крајине: Виртуелни наратив као начин испољавања прошлости

Sanja Dj. Macura

Апстракт


У раду се, уз сагледавање књижевности као медија сјећања и мјеста сусрета сјећања, кроз књижевни текст који је чувар колективног и индивидуалних памћења и њиховог транспоновања у колективно памћење, анализира литерарно испољавање прошлости кроз употребу виртуелног наратива као начина исказивања ретроспективне интерпретације збивања, при чему логика виртуелног почива на логици супституције и дислокације. Kонтраприповијест je присутна на нивоу приче и егзистира као паралелни, нереализовани алтернативни наратив, насупрот актуелном, реализованом наративу. Рад је корпусно базиран на романима српских писаца с темом живота и егзодуса Срба крајем XX вијека – Јована Радуловића (Од Огњене до Благе Марије и Прошао живот) и Анђелка Анушића (Адресар изгубљених душа и Гласови са Границе).

Кључне ријечи


Јован Радуловић; Анђелко Анушић; сјећање; памћење; виртуелни наратив.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1817052m

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158