Terminologija vezana za oblast jezički ispoljene učtivosti na engleskom i srpskom jeziku

Olga V. Panic Kavgic

Апстракт


Rad se bavi terminima i pojmovima vezanim za oblast jezički ispoljene učtivosti u savremenim lingvističkim i kulturološkim proučavanjima na engleskom jeziku i njihovim ekvivalentima na srpskom. Polazeći od pojmovno-terminoloških određenja u novijim razmatranjima na polju učtivosti, rad teži da ponudi pregled postojeće anglosaksonske, kao najšire prihvaćene, terminologije koja se koristi u takozvanim modernim i postmodernim pristupima proučavanju verbalne učtivosti i da sagleda stanje u domaćoj terminologiji iz ove oblasti. Imajući u vidu jezičke i kulturološke kontekstualne faktore, deskriptivnom metodom, ustanovićemo postojeće terminološke parove u dva jezika, te ponuđena nova rešenja u srpskom. Rezultat rada jeste formiranje englesko srpskih terminoloških parova iz oblasti jezički ispoljene učtivosti, sa naglaskom na novouvedenim terminima na srpskom jeziku.

Кључне ријечи


terminologija jezički ispoljene učtivosti; moderni pristup; postmoderni pristup; engleski jezik; srpski jezik.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1817328p

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158