Između istoka i zapada: retorika sepstva u pisanju na drugom jeziku i implikacije u nastavi pisanja

Jelena S. Runic

Апстракт


Predmet ovog istraživanja predstavljaju kulturološke razlike između istočnog i zapadnog načina pisanja autobiografije, te korištenja prvog lica. Dok je u severnoameričkoj kulturi, na primer, pripovedač autobiografije tradicionalno fokusiran na sebe i svoju perspektivu prilikom opisa i analize događaja (nezavisno sepstvo – “independent self ” (Markus and Kitayama 1991)), to nije slučaj u naraciji pripovedača poreklom iz Kine, koji je čak i u autobiografskom žanru uglavnom fokusiran na okruženje – porodicu, društvo ili okolinu uopšte (zavisno sepstvo – “interdependent self ” (Markus and Kitayama 1991)). Takve razlike u pripovedanju predstavljaju poseban izazov za sve veći broj stranih studenata poreklom iz Kine na severnoameričkim univerzitetima, u čijim su nastavnim programima kursevi pisanja obavezni. U ovome radu se analizira egocentričnost severenoameričke proze sa kojom se susreću studenti iz Azije i predlažu se strategije u nastavi pisanja koje bi pomogle predavaču da podigne svest o sepstvu severenoameričke proze. Predstavljeni su primeri pismenih zadataka sa naglaskom na prvo lice.

Кључне ријечи


autobiografija; naracija sepstva; zavisno sepstvo (interdependent self ); nastava pisanja na drugom jeziku.

Пуни текст:

PDF (English)


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1919140r

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158