Грецизми у теолошким радовима академског подстила на енглеском и српском језику

Ivana A. Knezevic

Апстракт


Лексички ниво језика је најпроминентнији представник сваке научне области понаособ. У раду се разматра употреба грецизама у теолошким радовима строго научног подстила. Анализа је извршена на корпусу дела еминентних аутора на српском и енглеском језику, а у случају где постоје и одговарајући преводи извршена је компаративна анализа.

Кључне ријечи


лексика; строго научни подстил; теолошки научни радови; грецизми.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1919155k

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158