Прозодијска и информацијска структура српске реченице

Natasa A. Spasic

Апстракт


У раду се износе резултати истраживања базираног на прозодијској и информацијској структури реченице српског језика. Рад представља прелаз између формалног и функционалног приступа. Урађен је по узору на слична истраживања рађена на примеру германских језика. Помоћу упитника добијени су аудио-записи на основу којих се дошло до генералног закључка да промена у једном делу реченице изазива промене у другим деловима реченице. Дакле, акценти су релациони.

Кључне ријечи


информацијска структура; прозодијска фраза; фокус; фонолошка целина; аудио-записи.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1919292s

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158