Стативни глаголи у контексту видског избора у енглеском језику

Anica V. Glodjovic, Valentina V. Budincic

Апстракт


Циљ овог рада је испитивање повезаности семантичког обележја стативности са глаголском видском опозицијом прогресивно/непрогресивно у енглеском језику. Поред теличности и трајања, стативност представља једно од три основна семантичка глаголска обележја и изражава постојање неке особине у времену без неопходног улагања енергије и развојних фаза те представља ситуације без динамичних сегмената. С обзиром на чињеницу да је поступак стварања видских могућности глагола у енглеском језику, осим на семантичким, заснован и на синтаксичким релацијама, узете су у обзир и селекционе рестрикције које стативни глаголи намећу у избору видске форме. Дакле, учињен је покушај да се утврди на који начин и под којим условима стативност глагола корелира са поменутим видским опозицијама, и то на примерима ексцерпираних из савременог романа.

Кључне ријечи


стативни глаголи; тип глаголске ситуације; глаголски вид; прогресивни вид; енглески језик.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1920086g

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158