Турски суфикси у Зони Замфировој Стевана Сремца

Aleksandra D. Rakic

Апстракт


Предмет рада јесте анализа турских суфикса у делу Зона Замфирова са аспекта семантике и творбе речи, као и утврђивање који од ових суфикса је најфреквентнији и најпродуктивнији у делу. У раду су анализирани и груписани у семантичке категорије деривати са турским суфиксима -чија / -џија (-чи / -џи) -лија (-ли), -лук, -ана, -баша, -суз и -џик. Анализа корпуса показала је да су најфреквентнији и најпродуктивнији суфикси -чија / -џија (-чи / -џи) -лија (-ли) и -лук, за суфиксе -ана и -суз забележена су по два примера, док је за суфиксе -баша и -џик у корпусу забележен по један пример.

Кључне ријечи


творба речи; семантика; турцизми; турски суфикси; Зона Замфирова; Стеван Сремац.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1920267r

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158