Називи производа у савременом српском језику

Milan D. Todorovic

Апстракт


У овом раду посветићемо се проучавању феномена где је одређени број производа превазишао статус именовања датог производа до тога да га можемо сматрати речју која се користи уместо генеричких или иностраних назива за те производе. На почетку рада посветићемо се проучавању ових назива имена производа са становишта семиотике и објашњавању принципа који доводе до ове појаве. У другом делу рада посветићемо се проучавању истраживања које је обављено путем анкете. У анкети смо имплицитним путем проучавали избор између назива производа или генеричких речи када се као стимуланс пружи слика производа. Резултати указују на превасходну доминацију имена производа у односу на генеричка имена (осим у једном случају), што отвара могућности за даља проучавања овог феномена.

Кључне ријечи


називи производа; семиотика; генерички називи; прагматика.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil2021134t

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158