Интертекстуалност у Доментијановом Житију Светога Саве

Sara N. Nemat

Апстракт


Интертекстуалност се сматра савременом тенденцијом у књижевности, међутим, на основу спроведених истраживања потврђено је да су интертекстуалне везе присутне још у српским средњовековним књижевним делима. Овим радом начињен је покушај да се Доментијаново Житије Светога Саве осветли у интертекстуалном кључу. Водећи циљеви рада јесу: да се укаже на интертекстуалне везе у Доментијановом Житију Светога Саве, да се идентификују њихови извори и начин манифестације цитатности, као и да се потврди теза о интертекстуалности као једне од поетичких одлика средњовековне књижевности. На тај начин успоставља се дијалошки однос између старог и новог, односно између средњовековне и савремене књижевности.

Кључне ријечи


интертекстуалност; Доментијан; Житије Светог Саве; цитатност; тројна литерарна светост.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil2021453n

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158