Категорија степена и категорија оцене у српском језику – сличности и разлике

Marina M. Nikolic

Апстракт


Циљ рада је да покаже однос између сродних семантичких категорија – категорије степена и категорије оцене. Оне су подударне у случају поређења или односа према норми, али се разликују на нивоу експресивности и субјективности. Дакле, у сфери денотативне семантике разлике нема; она се остварује у сфери субјективне интерпретације (субјективне оцене) и експресивности, која је у случају оцене готово обавезна компонента. У раду је дат покушај раздвајања поменутих категорија иако се оне у великој мери преплићу, посебно на својим периферијама, што је и показано. Коришћен је ономасиолошки метод, као и методе функционалне граматике и теорија функционално-семантичких поља. Овакав приступ поменутим категоријама даје могућност за нова тумачења језичких појава, помоћу посебног метајезика, што би допринело бољем разумевању човекових језичких, когнитивних и психолошких способности.

Кључне ријечи


семантичке категорије; категорија степена; категорија оцене; субјективност; експресивност; српски језик.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1614011n

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158