Семантички и структурални преглед романијских ојконима

Bozica D. Knezevic

Апстракт


У раду дајемо преглед ојконима Романије, подручја штокавског наречја источнохерцеговачког говорног типа. Доносимо најстарије историјске потврде данашњих ликова романијских ојконима, њихову семантичку и структуралну класификацију. Уочено је да имена одражавају мотиве именовања који су били подстицај ојконимном настанку, док у етимолошкој и творбеној јасноћи оцртавају језичке и дијалекатске особине.

Кључне ријечи


ономастика; ојконими; комоними; семантичка класификација; стурктурална класификација.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1614227k

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158