Поновно читање средњовјековног епитафа са Мајевице

Nemanja Dj. Milovanovic

Апстракт


У раду се анализирају три претходна издања средњовјековног епитафа са некрополе Мраморје у селу Вакуфу на Мајевици. Разматрају се начини приређивања и читања. Аутор даје цјеловиту транслитерацију и транскрипцију и ново тумачење спорних мјеста.

Кључне ријечи


епитаф; мрамор; транслитерација; транскрипција; Врхуми; покојиште.

Пуни текст:

PDF

Референце


Baum, Milica (1958), „Nekoliko interesantnih stećaka sa područja istočne Bosne”, Članci i građa za kulturnu istoriju istočne Bosne, knjiga 2, Zavičajni muzej u Tuzli, 53−63.

Bešlagić, Šefik (1969), „Nevopronađeni natpisi na stećcima”, Naše starine, br. 12, Sarajevo: Zavod za zaštitu spomenika kulture BiH, 133−148.

Bešlagić, Šefik (1970), „Stećci Majevice”, Starinar, br. 20, Beograd: Arheološki institut, 11−22.

Bešlagić, Šefik (1971), Stećci (kataloško-topografski pregled), Sarajevo: Veselin Masleša.

Bešlagić, Šefik (1982), Stećci − kultura i umjetnost, Sarajevo: Veselin Masleša.

Daničić, Đuro (1863), Rječnik iz književnih starina srpskih, dio prvi А−К, Beograd.

Handžić, Adem (1986), Dva prva popisa Zvorničkog sandžaka (iz 1519. i 1533. godine), Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti BiH – Srpska akademija nauka i umetnosti.

Miklosich, Fr. (1862−1865): Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum (emendatum auctum), Vindobonae: Guilelmus Braumueller.

Milivojević, Vladan (2015), „Nadgrobni spomenik braće Živčić iz Vrbice kod Aranđelovca”, Natpisi i zapisi 1, Kruševac−Beograd−Valjevo: Centar za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu – Narodna biblioteka Kruševac – Narodni muzej Valjevo, 9−19.

Mrgić, Jelena (2008), Severna Bosna 13−16. vek, Beograd: Istorijski institut.

Petković, Sava (1935), Rečnik crkvenoslovenskoga jezika, Sremski Karlovci.

Radaković, Boris (2014), „Dobri Bošnjani”, Bokatin Dijak, broj 5, CKI Lopare, 237–244.

Stojanović, Ljubomir (1905), Stari srpski zapisi i natpisi, knjiga 3, Beograd: Srpska kraljevska akademija.

Tomović, Gordana (1974), Morfologija ćiriličkih natpisa na Balkanu, Beograd: Istorijski institut.

Vego, Marko (1970), Zbornik srednjovjekovnih natpisa Bosne i Hercegovine, knj. 4, Sarajevo: Zemaljski muzej.
DOI: http://doi.org/10.21618/fil1715143m

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158