Логичке неправилности и стилске фигуре као извор вербалног лингвистичког хумора у енглеском и српском језику

Svetlana S. Vuksanovic

Апстракт


Предмет овог рада јесу логичке неправилности и стилске фигуре као извори хумора у оквиру вербалних лингвистичких шала на нивоу лексеме. Коришћена је компаративна метода у циљу систематског прегледа шала српског и енглеског језика у којима су логичке неправилности и стилске фигуре извори хумора. Ради се о интерлингвалном контрастивном проучавању које је остварено произвољним избором шала у писаној форми са српско-хрватског односно британског и америчког говорног подручја. Резултати показују да је 84,61% поткатегорија остварено у оба језика усљед универзалне природе тих механизамa, што доказује свеобухватност лексичног хумора када су у питању логичке неправилности и стилске фигуре. Само 15,38% поткатегорија није било остварено у једном од језика, тачније њих двије од укупно тринаест. Исто тако, поменути механизми чине 21,66% енглеског односно 21,17% српског корпуса. Овакав процентуални однос јасно показује да, иако не играју кључну улогу у лингвистичком хумору на лексичком нивоу, противрјечје и креативна употреба језика оличена у стилским фигурама представљају значајан окидач истраживаног хумора.

Кључне ријечи


вербални лингвистички хумор; енглески језик; лексема; логичке неправилности; противрјечје; српски језик; стилске фигуре; шала.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1715168v

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158