Аудитивни детаљи у новелама Антона Павловича Чехова

Galina M. Lukic

Апстракт


Акустички систем улази у пространство постојања човека и, у односу на њега, спољашњег света. У овом раду ми ћемо размотрити на које се начине у уметничком свету Чеховљевих новела може манифестовати аудитивна слика, помоћу којих аудитивних детаља писац ствара ове или оне слике у пространству својих дела. Свака новела, захваљујући скупу одређених аудитивних детаља, добија своју емоционалну позадину и ствара одређену атмосферу у делу или директно одсликава душевно стање јунака. Аудитивне слике су сачињене од разноврсних аудитивних детаља. Ту су и звуци природе, и механички звуци, и музичка дела, и „звуци” тишине. Захваљујући феномену аудитивних детаља, читалац стиче неопходну представу о многостраним и сложеним појавама описаним у књижевном делу писца.

Кључне ријечи


Чеховљеве новеле; аудитивна слика; аудитивни детаљ; аудитивни аспект; емоционално стање јунака.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1817644l

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158